Uprawnienia elektryczne do 1kV

Wymagania dla uczestników

 • ukończona ośmioletnia szkoła podstawowa lub gimnazjum
 • ukończone 18 lat

Szkolenie „od podstaw” dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.

Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji „E” i dozoru „D” urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.

Cel szkolenia
Zdobycie przez słuchaczy teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejętności wymaganych w pracy na stanowisku elektryka, w szczególności:

 • poznanie podstawowych praw fizyki stosowanych w elektrotechnice
 • budowę i obsługę urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych
 • umiejętność wykonywania prac kontrolno-pomiarowych
 • umiejętność sporządzania protokołów przeprowadzonych badań
 • umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej
 • zasady postępowania w czasie awarii, pożaru lub innych zakłóceń urządzeń podczas pracy
 • racjonalne gospodarowanie energią i paliwami.

Absolwenci kursu otrzymują:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Po ukończeniu kursu następuje sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu przed komisją kwalifikacyjną

Pozytywny wynik egzaminu jest podstawą do wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego kategorii „E” (eksploatacja)

Nie zapisany/a
Tylko dla zalogowanych

Szkolenie Obejmuje

 • Zagadnienia: 9
 • Quizy: 1